Aktiviteter

Utsetting av nye sjøfeste 2023

Vi setter ut nye anker, moringsliner og bøyer i løpet av mars 2023. Båtforeninga overtar ansvaret for vedlikehold av både sjø- og landfeste fra og med 2023. Private sjøfeste vil ikke lenger tillates brukt, og vil bli fjerna.

Utsetting av båter vår 2023

Planlagt første dato for utsetting av båter er 6. mai 2023.

Har du spesielle behov, kontakt Sven Magne Skjørestad (907 09 150) eller Jostein Vik (924 63 391) . 

Klubbhuset

Klubbhuset kan leies av privatpersoner, foreninger eller lag.

Pris for leie er kr 3500 (som inkluderer vask); må betales seinest ei uke etter bestilling.

Klubbhuset har fullt utstyrt kjøkken med komfyr, kjøleskap og industriell oppvaskmaskin; stort rom med flott utsikt mot Gandsfjorden, stor terrasse, bord og stoler for om lag tretti personer, toalett.

Klikk på knappen nedenfor for å melde interesse.

Utbygging i nabolaget

Utbygging og utvikling i bydelen Hillevåg angår også Hillevåg båtforening. Klikk på knappen nedenfor for å laste ned bydelsavis for Hillevåg og Tjensvoll med mye nyttig stoff om dette.

Les om oss i Hillevåg og Tjensvoll bydelsavis nr. 2; artikkelen er på side seks.

Årsmøte

Årsmøte i båtforeninga ble avholdt fredag 27. januar klokka 18.00 i klubbhuset. 


Dagsorden for årsmøtet


1. godkjenning av innkalling/saksliste

2. valg av møteleder, samt to medlemmer til undertegning av protokoll

3. årsberetning 2022

4. regnskap 2022

5. sak om reparasjon av brygge og innføring av innskudd

6. innkomne saker;  må være styret i hende senest innen ei uke før årsmøtet

avholdes

7. budsjett 2023

8. valg

9 eventuelt