Bilder

oversyn

oversyn

båter i bøye og landfeste

vinteropplag på tilhenger

Hetlandskaien med noen få båtplasser

brygge for båtplasser med bøye og landfeste

vinteropplag

vinteropplag

slipp og slipphus

slipp

klubbhus sett fra sjøsida

vinteropplag

utsyn mot båtplasser

oversikt fra sjøsida

oversikt fra sjøsida

båter i bøye og landfeste

båter i bøye og landfeste