Om vår båtforening

For de fleste andre båtforeninger gjelder tilbud av båtplass som viktigst for foreningens eksistensgrunnlag. For vår båtforening er det imidlertid tilbud om slipping og vinterlagring som er det viktigste grunnlaget for vår eksistens; vi har bare tjuetre båtplasser, men kan tilby slipping og opplag for mer enn tre ganger så mange båter som vi har båtplass til. Hovedaktiviteten og hovedinntekten for båtforeningen er derfor relatert til slipping og opplag.

De aller fleste medlemmene i Hillevåg båtforening har ikke båtplass i båtforeningen, men har båten i andre båthavner. De bruker slippen til enten vårpuss eller vinterlagring.


Vi er en liten båtforening, og har ikke mulighet til å ha fast ansatte. Helt fra starten av har båtforeningen vært drevet på frivillig basis, avhengig av innsats og dugnad fra medlemmene.


Styret drives også på frivillig basis uten noen som helst form for kompensasjon. På den måten klarer vi å få driften til å gå rundt slik at vi kan holde rimeligere priser.


Flere av dem som har båten på slippen er ikke medlemmer, og betaler noe høyere pris.


Medlemskap er frivillig, og hvis en ikke ønsker å delta på dugnadene kan en velge å ikke være medlem. På lik linje med de andre båthavnene i regionen kreves det imidlertid medlemskap for å stå på venteliste for båtplass. Da må en være med på reglene for driften av båtforeningen en står på venteliste hos.