Priser

Medlemskap

  • Årskontingent Hillevåg Båtforening 200 kr

  • Årskontingent Kongelig Norsk Båtforbund 150 kr

Sum kontingent 350 kr.

For å stå på venteliste for båtfeste må du være medlem.

Det er ikke nødvendig å være medlem for å vinterlagre båt.

Slipping, vinteropplag og flytting

Båtplass

Årsavgift for båtfeste er basert på 2,5 breddemeter.

Båtfeste kr. 600 pr. breddemeter

Miljøavgift kr. 110 pr. breddemeter

Bidrag Ryfylke Friluftsråd kr. 50

Sum årsavgift pr. standard båtfeste kr. 1825