Priser

Medlemskap

  • Årskontingent Hillevåg Båtforening 200 kr

  • Årskontingent Kongelig Norsk Båtforbund 150 kr

Sum kontingent 350 kr.

For å stå på venteliste for båtfeste må du være medlem.

Det er ikke nødvendig å være medlem for å vinterlagre båt.

Slipping, vinteropplag og flytting

priser

Båtplass og båtrampe

Årsavgift for båtfeste er basert på 2,5 breddemeter.

Båtfeste kr. 600 pr. breddemeter

Miljøavgift kr. 110 pr. breddemeter

Bidrag Ryfylke Friluftsråd kr. 50

Sum årsavgift pr. standard båtfeste kr. 1825

Innskudd ved tildeling av båtfeste er 10.000 kroner; dette beløpet blir nedskrevet over ti år. Det betyr at om du ikke vil ha plassen innenfor denne tiårsperioden får du igjen en del av innskuddet; se nedskrivingsplan her.

Vi tilrettelegger også for parkering av båt på tilhenger for de som velger å sjøsette ved bruk av rampe. Ei årlig leie inkluderer både parkering og bruk av båtrampe.