Priser

Medlemskap

Priser for 2023:

Sum kontingent 450 kr.

For å stå på venteliste for båtfeste må du være medlem., men du betaler bare kontingent i Hillevåg båtforening (altså 300 kr).

Det er ikke nødvendig å være medlem for å vinterlagre båt eller for bruk av slipp.

Båtplass og båtrampe

Priser i 2023:

Årsavgift for båtfeste er basert på 2,5 breddemeter.

Båtfeste kr. 600 pr. breddemeter

Miljøavgift kr. 110 pr. breddemeter

Bidrag Ryfylke Friluftsråd kr. 50

Sum årsavgift pr. standard båtfeste kr. 1825

Slipping, vinteropplag og flytting

Klubbhus

Leie av klubbhus, inkludert vask, er kr 3500.