Priser

Medlemskap

Priser for 2023:

  • årskontingent Hillevåg båtforening 300 kr

  • årskontingent Kongelig Norsk Båtforbund 150 kr

Sum kontingent 450 kr.

For å stå på venteliste for båtfeste må du være medlem.

Det er ikke nødvendig å være medlem for å vinterlagre båt eller for bruk av slipp.

Slipping, vinteropplag og flytting

Priser for 2023:

priser

Båtplass og båtrampe

Priser i 2023 (her kan det bli ei justering)

Årsavgift for båtfeste er basert på 2,5 breddemeter.

Båtfeste kr. 600 pr. breddemeter

Miljøavgift kr. 110 pr. breddemeter

Bidrag Ryfylke Friluftsråd kr. 50

Sum årsavgift pr. standard båtfeste kr. 1825

Klubbhus

Leie av klubbhus, inkludert vask, er kr 3500.