Aktivitetar

Utsetting av båtar og vårslipping 2024


Hovedutslepp er laurdag 4. mai 2024, og startar klokka 09.00. Alle båtar skal ut denne dagen, så sant råd er.


Deretter er det slipping frå 17.00 til 20.00 på fylgjande datoar: mån 6. mai, mån 13. mai, tys 21. mai, tor 23. mai, mån 27. mai, tor 30. mai, mån 3. jun, tor 6. jun, mån 10. jun, tor 13. jun, mån 17. jun


Ansvarleg person styrer slipping og noterer namn på personar som ikkje møter. Styrerepresentant skriv kvittering (skal overleverast til kasserar) og mottek betaling, og styrer aktivitetar for dugnadsgjeng; ein kan bytta personar mellom slipp og dugnad.


Viss du ikkje kan møta opp, kan du bytta tidspunkt med andre. Dette må du gjera sjølv; meld frå til slippansvarleg på førehand. Ugyldig fråvær fører til at medlem må betala full pris for slipping/vinteropplag. 


Ved behov for slipping etter 17. juni, vennligst kontakt slippansvarleg, Sven Magne Skjørestad (907 09 150) .


Liste over tidspunkt og deltakarar heng på slipphusveggen.


Har du spesielle behov, kontakt Sven Magne Skjørestad (907 09 150) eller Jostein Vik (924 63 391).

dUGNADAR VÅR OG SOMMAR 2024


Rydding av slipphus onsdag 17. april 2024 kl. 17.00

Før me går i gang med oppgradering av slipphuset er det nødvendig å rydda inne i huset. Styret inviterer derfor til ein ryddedugnad måndag 17. april klokka 17.00. Vel møtt!


Områderydding; utsett til etter sommaren

Styret inviterer til generell ryddedugnad på området.

Årsmøte

Hillevåg Båtforening har årsmøte 15. mars kl. 18.00


Dagsorden:

1. godkjenning av innkalling og saksliste

2. val av møteleiar, samt to medlemar til underteikning av protokoll

3. årsmelding 2023

4. rekneskap 2023

5. ombygging av slipphus og nytt el-anlegg for slipphus og slipp

6. innkomne saker; må vera mottekne av styret seinast ei veke før årsmøtet.

7. budsjett 2024

8. val 

9 ymist

                                    Julebord 2023

Klubbhuset

Klubbhuset har fullt utstyrt kjøkken med komfyr, kjøleskap og industriell oppvaskmaskin; stort rom med flott utsikt mot Gandsfjorden, stor terrasse, bord og stolar for om lag tretti personar, toalett.

Klikk på biletet nedanfor for fleire foto.


Vinterlagring haust 2023

Det blir opptak for vinterlagring på slipp laurdagar frå ni til ett på desse datoane: 30. sep, 7. okt, 14. okt, 21. okt, 28. okt og 4. nov.

Liste for påmelding for opptak  og slippmannskapsliste heng på slipphusveggen; maks båtlengd er 34 fot.

Liste over medlemars deltaking  ved opptak er sendt ut. Ikkje alle medlemar er førte opp på lista; dei som ikkje er oppførte kan bli bedne om å delta ved andres forfall.

Utsetting av båter og vårslipping 2023

Hovedutslipp er lørdag 6. mai 2023, og begynner klokka 09.00. Øvrig slipping er hver mandag og torsdag fra 17.00 til 20.00, fra og med 8. mai til og med 22. juni (unntatt helligdager).


Ansvarlig person styrer slipping og noterer personell som ikke møter. Styrerepresentant tar seg av utfylling av kvittering /betaling, og aktiviteter for dugnadsgjeng; står fritt til å bytte personell mellom slipp og dugnad. Styrerepresentant sørger for at oppgjør med kvitteringskopi overleveres kasserer snarest etter slipping.


Viss du ikke kan møte opp kan du bytte tidspunkt med andre; meld I såfall fra til slippansvarlig på forhånd. Ugyldig fravær fører til at medlem må betale full pris for slipping/vinteropplag. 


Ved behov for slipping etter uke 25, vennligst kontakt de personer som står som styrerepresentanter hvis ingen er tilstede. 


Liste over tidspunkt og deltakere blir hengt opp på slipphusveggen  21. april 2023.


Har du spesielle behov, kontakt Sven Magne Skjørestad (907 09 150) eller Jostein Vik (924 63 391).

Utsetting av nye sjøfeste 2023

Nye anker, moringsliner og bøyer er nå satt ut; siste justering blir gjort etter hovedustlipp i mai. De nordligste tre sjøfestene blir også satt ut etter hovedutslipp 6. mai. 

Båtforeninga har nå overtatt ansvaret for vedlikehold av både sjø- og landfeste, gjeldende fra og med 2023. Private sjøfeste vil ikke lenger tillates brukt, og er alt fjerna.

Utbygging i nabolaget

Utbygging og utvikling i bydelen Hillevåg angår også Hillevåg båtforening. Klikk på knappen nedenfor for å laste ned bydelsavis for Hillevåg og Tjensvoll med mye nyttig stoff om dette.

Les om oss i Hillevåg og Tjensvoll bydelsavis nr. 2; artikkelen er på side seks.

Årsmøte

Årsmøte i båtforeninga ble avholdt fredag 27. januar 2023 klokka 18.00 i klubbhuset. 


Dagsorden for årsmøtet


1. godkjenning av innkalling/saksliste

2. valg av møteleder, samt to medlemmer til undertegning av protokoll

3. årsberetning 2022

4. regnskap 2022

5. sak om reparasjon av brygge og innføring av innskudd

6. innkomne saker;  må være styret i hende senest innen ei uke før årsmøtet

avholdes

7. budsjett 2023

8. valg

9 eventuelt