Foto og filmklypp

oversyn

oversyn

båter i bøye og landfeste

vinteropplag på tilhenger

Hetlandskaien med noen få båtplasser

brygge for båtplasser med bøye og landfeste

vinteropplag

vinteropplag

slipp og slipphus

slipp

klubbhus sett fra sjøsida

vinteropplag

utsyn mot båtplasser

oversikt fra sjøsida

oversikt fra sjøsida

båter i bøye og landfeste

båter i bøye og landfeste

august 2023

august 2023

august 2023

august 2023

sep 2023

slipphus og klubbhus sep 2023

båter på sjøen sep 2023

båter på sjøen sep 2023

klubbhuset sett fra vegen sep 2023

klubbhuset sep 2023

"Rogaland" ved Hetlandskaien sep 2023

båter på sjøen sep 2023

båter på sjøen sep 2023