Prisar

Medlemskap

Prisar i 2024:

Sum kontingent for medlemar med fast båtplass: 450 kr 

Alle andre medlemar, inkludert ventelistemedlemar: 300 kr

Det er ikkje nødvendig å vera medlem for å vinterlagra båt eller bruka slipp.

Båtplass

Prisar i 2024:

Årsavgift for båtfeste er basert på 2,5 breiddemeter

Båtfeste: 800 kr pr. breiddemeter

Miljøavgift: 110 kr pr. breiddemeter

Bidrag til Ryfylke Friluftsråd: 50 kr

Sum årsavgift for standard båtplass: 2325 kr

Slipping, vinteropplag og flytting