Generelt

Vi har god kapasitet og konkurransedyktige priser for vinteropplag og slipping. Organisert slipping for vinteropplag i båtforeningas krybber skjer fra september til november, med tilsvarende sjøsetting i april/mai.

Det er mulig å lagre båt på tilhenger eller egen krybbe på området, men vi har ikke kran for opptak for dette formålet. Lagring av båt på henger eller egen krybbe kan gjøres hele året, men avtal dette på forhånd med havnesjef. Vi anbefaler ikke lagring av seilbåt med masta oppe; seilbåtkrybba bør også være dimensjonert for å tåle kraftig vind.

I tillegg til vinteropplag er det også mulig å ta opp båt for vårpuss, som kan utføres på området. Avtal med havnesjef viss du har bruk for strøm.

Området har ikke video-overvåking, men vi har hatt få problemer med innbrudd de siste åra, særlig etter at vegen ble stengt for gjennomgangstrafikk.

Du trenger ikke være medlem i båtforeninga for å vinterlagre båt hos oss.

Ved særskilte ønsker for slipping kan du kontakte én i styret - Jostein Vik (924 63 391) eller Sven Magne Skjørestad (907 09 150). Du kan også bruke post@hillevagbatforening.no for kontakt.

Vinterlagring

For opptak med båtforenings slipp og lagring i båtforeningas krybber blir det hver høst satt opp ei liste på vårt slipphus for påmelding; du må sjøl skrive deg på denne lista.

Hvis du ønsker vinterlagring av båt på egen henger, eller oppbevaring av båthenger på slippområdet, kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (975 91 832) eller Jostein Vik (924 63 391).

Utsetting av båter om våren

For utsetting av båter med båtforeningas slipp blir det hver vår satt opp ei liste på vårt slipphus for påmelding; du må sjøl skrive deg på denne lista.