Generelt

Vi har god kapasitet og konkurransedyktige priser for vinteropplag og slipping. Organisert slipping for vinteropplag skjer fra september til november, med tilsvarende sjøsetting i april/mai.  Vi har nå utvida kapasiteten for å vinterlagre mindre båter opp til 22 fot. Vi kan ta opp seilbåter med lang kjøl på vår slipp, men ikke seilbåter med finnekjøl. Maksimum båtlengde for slipping er 34 fot.

Lagring av båt på tilhenger eller i egen krybbe kan gjøres hele året, men vi har verken kran for opptak eller rampe for å trekke opp båten på tilhenger.

Avtal lagring på forhånd med slippsjef. Vi anbefaler ikke lagring av seilbåt med masta oppe; seilbåtkrybba bør også være dimensjonert for å tåle kraftig vind. 

I tillegg til vinteropplag  er det også mulig å ta opp båt for vårpuss, som kan utføres på området. Nødslipping kan også utføres etter nærmere avtale. Avtal med slippsjef viss du har bruk for strøm.

Området har ikke video-overvåking, men vi har hatt få problemer med innbrudd de siste åra, særlig etter at vegen ble stengt for gjennomgangstrafikk.

Du trenger ikke være medlem i båtforeninga for å vinterlagre båt hos oss.

Spør gjerne slippansvarlig Sven Magne Skjørestad (907 09 150) eller Rolf Jone Rasmussen (928 00 256). Du kan også bruke post@hillevagbatforening.no for kontakt.

Vinterlagring

For opptak med båtforeningas slipp blir det hver høst satt opp ei liste på vårt slipphus for påmelding. Se mer detaljer her.


Båteier må ta med materiale til oppstøtting av båten når den settes av på sporet. Kontakt slippansvarlig Sven Magne Skjørestad (907 09 150) eller Rolf Jone Rasmussen (928 00 256) om du har spørsmål.

 

Hvis du ønsker vinterlagring av båt på egen henger (klikk på denne lenka for pris), eller oppbevaring av båthenger på slippområdet, kontakt slippansvarlig Sven Magne Skjørestad (907 09 150), eventuelt havnesjef Erik Klepsvik (982 13 705) eller styreleder Jostein Vik (924 63 391).