Generelt

Vi har god kapasitet og konkurransedyktige priser for vinteropplag og slipping. Organisert slipping for vinteropplag skjer fra september til november, med tilsvarende sjøsetting i april/mai. Kapasiteten for å vinterlagre mindre båter opp til 22 fot i form av et ekstra spor blir utvida i løpet av høsten 2021. Det er også mulig å lagre båt på tilhenger eller egen krybbe på området, men vi har ikke kran for opptak for dette formålet. Lagring av båt på henger eller egen krybbe kan gjøres hele året, men vi har foreløpig ikke egen rampe for å trekke opp båten.

Avtal lagring på forhånd med havnesjef. Vi anbefaler ikke lagring av seilbåt med masta oppe; seilbåtkrybba bør også være dimensjonert for å tåle kraftig vind. Vi kan ta opp seilbåter med lang kjøl på vår slipp, men ikke seilbåter med finnekjøl.

I tillegg til vinteropplag er det også mulig å ta opp båt for vårpuss, som kan utføres på området. Avtal med havnesjef viss du har bruk for strøm.

Området har ikke video-overvåking, men vi har hatt få problemer med innbrudd de siste åra, særlig etter at vegen ble stengt for gjennomgangstrafikk.

Du trenger ikke være medlem i båtforeninga for å årvinterlagre båt hos oss.

Spørsmål kan rettes til Jostein Vik (924 63 391) eller Sven Magne Skjørestad (907 09 150). Du kan også bruke post@hillevagbatforening.no for kontakt.

Vinterlagring

For opptak med båtforenings slipp blir det hver høst satt opp ei liste på vårt slipphus for påmelding; du må sjøl skrive deg på denne lista.


Vinterlagringen i 2021 starter lørdag 2. oktober.

Liste for opptak vinterlagring 2021/22 er nå hengt opp på oppslagstavla til slipphuset. Husk, du må selv skrive deg opp på ønsket dato.


Båteier må ta med materiale til oppstøtting av båten når den settes av på sporet. Kontakt Jostein Vik (tel. 9246 3391) eller Rolf Jone Rasmussen (tel. 9280 0256) om du har spørsmål.

Hvis du ønsker vinterlagring av båt på egen henger, eller oppbevaring av båthenger på slippområdet, kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (975 91 832) eller Jostein Vik (924 63 391).