Båtplasser

Vi har 21 båtplasser - noen ved kai (innsida av Hetlandskaien), men de fleste med bøye og landfeste (båtfeste). Båtfeste kan brukes store deler av året, men vi anbefaler ikke bruk fra november til mars på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretningen er sør-øst).

Medlemmer er sjøl ansvarlig for at fortøyning er dimensjonert for båtstørrelse og værforhold.

Vanndybden ved brygge er i overkant av 1 meter på det lågeste; det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter ti meter fra brygga.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under 8 meter som ikke stikker djupere enn 1,7 meter.

Venteliste

I flere år har det nesten ikke vært venteliste for båtplass, men vi har nå stor pågang. I løpet av mai hvert år skjer tildeling av båtplasser til de som står på venteliste.

Husk at du må være medlem for å stå på venteliste for båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass).

Ventelista er for fast båtplass. Plassen disponeres så lenge den er i aktiv bruk. Denne kan ikke framleies.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land). Vi har ikke venteliste for leieplass; i praksis har vi få eller ingen leieplasser, og styret tildeler disse fortløpende.

Per november 2020 er det 26 på venteliste for fast båtplass. Alle båtplasser er nå tildelt for denne sesongen. Vi har fortsatt god kapasitet for vinteropplag på land.

Oppgradering av kaianlegg og sjøfeste

Oppgradering av kaianlegget er under planlegging. Både kaikant og sjøfeste for båt vil bli utbedra. Båtforeninga vil også overta ansvar for sjøfeste; nye feste med tau og blåse vil bli lagt ut. Disse utbedringene vil være ferdige i god tid før båtsesongen 2021.

Oppgradering av kai og nye sjøfeste blir finansiert ved medlemsbetalte innskudd.

Ei oppgradering vil kanskje gi noen flere båtplasser.

Kontaktperson

Kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (‭975 91 832‬) om du har spørsmål.