Våre båtplasser

Vi har 22 båtplasser. Tre av dem er langsmed kai (innsida av Hetlandskaien); de andre er båtplasser med landfeste, moring og moringsbøye.

Vanndybden ved brygge for båtfeste er i overkant av én meter på det lågeste; det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter bare få meter fra brygga.

Mange lurer på hvorfor vi ikke har flytebrygger, men uten molo eller solide bølgebrytere vil flytebrygger ikke kunne motstå vind og vær.

Det ikke er tilgang til landstrøm når båten er fortøyd.

Værforhold

Båtplass med moring kan brukes store deler av året, men vi anbefaler ikke bruk fra november til mars på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretninga i vår båthavn er sør-øst).

Dersom du har båt med stort vindfang i form av overbygg eller rigg kan det også være lurt å fortøye båten med baugen mot sjø og vind, altså ut mot Gandsfjorden.

Årsavgift for kalenderåret for båtplass betales 1. januar hvert år; manglende betaling medfører tap av rett til båtplass.

Fortøyningsmetode

De aller fleste av våre båtplasser er i form av moring, moringsbøye og landfeste.

Hillevåg båtforening er ansvarlig for landfeste, og båteier er ansvarlig for sjøfeste (moring) og bøye.

Nye landfeste i galvanisert stål er støpt inn sommeren 2022.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under 8 meter som ikke stikker djupere enn 1,7 meter.

Enklest for sjøfeste er bruk av ankerring med blytau, festa til ei fortøyningsblåse. Her er eksempel på hvordan et sjøfeste kan lages:

https://www.maritim.no/ankring-av-bat--moring-og-boyer

Venteliste for fast båtplass

Vi har stor interesse for å få fast båtplass. Tildeling av båtplasser til ventelistemedlemmer skjer hver vinter; kanskje opp til fem plasser per år.

Vi forventer at de som har blitt tildelt båtplass har båt, slik at båtplassen er i aktiv bruk samme sesong som tildeling skjer. Viss du ikke bruker tildelt båtplass skal den tilbakeføres til båtforeninga. Båtplassen kan ikke framleies av medlem, men kan i visse tilfelle leies ut av styret. Én person kan ikke disponere med enn én båtplass.

Du må være medlem for å stå på venteliste for fast båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass). Medlemskap koster 450 kr per år.

Ventelistemedlemmer må hvert år bekrefte om de fortsatt vil stå på venteliste; viss båtforeninga ikke mottar slik bekreftelse fører det til fjerning fra ventelista. Blir du sletta fra venteliste kan du sette deg opp på nytt, men opparbeida ansiennitet er tapt.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registrerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land).

Per 14. november 2022 er det om lag 20 personer på venteliste for fast båtplass. Lengst ventetid er ca. ett og et halvt år, med ei median ventetid på om lag sju måneder. Slik pågangen er for tida tror vi det er realistisk at du må stå på venteliste mer enn ett år for å få tildelt båtplass. Sjekk gjerne informasjon om ventetid på denne sida, ettersom vi oppdaterer informasjon om venteliste fortløpende.

Leieplasser

Hvert år vil det være noen ledige plasser for utleie. Disse blir tilbudt ventelistemedlemmer fortløpende. Medlemmer på venteliste mister ikke sin ventelisteplass ved leie av båtplass.

Reparasjon av kaianlegg og bunnfeste

Reparasjon av kaianlegget er utsatt inntil videre, i påvente av en helhetlig kommunal plan for sjøkanten innover mot sentrum.

Kontaktpersoner

Kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (‭975 91 832‬) eller Erik Klepsvik (982 13 705) om du har spørsmål om båtplass.