Båtplasser

Vi har 21 båtplasser - noen ved kai (innsida av Hetlandskaien), men de fleste med bøye og landfeste (båtfeste). Båtfeste kan brukes store deler av året, men vi anbefaler ikke bruk fra november til mars på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretningen er sør-øst).

Vanndybden ved brygge er i overkant av 1 meter på det lågeste; det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter ti meter fra brygga.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under 8 meter som ikke stikker djupere enn 1,7 meter.

Venteliste

I flere år har det nesten ikke vært venteliste for båtplass, men vi har nå stor pågang. I løpet av mai hvert år skjer tildeling av båtplasser til de som står på venteliste.

Du må være medlem for å stå på venteliste for båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass).

Ventelista er for fast båtplass. Plassen disponeres så lenge den er i aktiv bruk. Denne kan ikke framleies.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land). Vi har ikke venteliste for leieplass; i praksis har vi få eller ingen leieplasser, og styret tildeler disse ved forespørsel når noe er ledig.

Per januar 2021 er det 29 på venteliste for fast båtplass.

Vi har fortsatt god kapasitet for vinteropplag på land.

Oppgradering av kaianlegg og sjøfeste

Oppgradering av kaianlegget er under planlegging. Både kaikant og sjøfeste for båt vil bli utbedra. Båtforeninga vil også overta ansvar for sjøfeste; nye feste med tau og blåse vil bli lagt ut. Vi planlegger også å bygge ei båtrampe for sjøsetting ved hjelp av tilhenger. Ei oppgradering vil kanskje gi noen flere båtplasser.

Disse utbedringene vil være ferdige før båtsesongen 2021.

Oppgradering av kai og nye sjøfeste blir finansiert ved at medlemmer med fast båtplass betaler et innskudd; informasjon om dette er sendt til alle medlemmer.

Kontaktperson

Kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (‭975 91 832‬) om du har spørsmål.