Båtplasser og værforhold

Vi har om lag 20 båtplasser - noen ved kai (innsida av Hetlandskaien), men de fleste i form av båtfeste med fortøyningsbøye og landfeste. Båtfeste kan brukes store deler av året, men vi anbefaler ikke bruk fra november til mars på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretningen i vår båthavn er sør-øst).

Merk at det ikke er tilgang til landstrøm når båten er fortøyd.

Vanndybden ved brygge for båtfeste er i overkant av én meter på det lågeste; det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter ti meter fra brygga.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under 8 meter som ikke stikker djupere enn 1,7 meter.

Mange lurer på hvorfor vi ikke har flytebrygger, men uten molo eller solide bølgebrytere vil flytebrygger ikke kunne motstå vind og vær.

Dersom du har båt med stort vindfang i form av overbygg eller rigg kan det også være lurt å fortøye båten med baugen mot sjø og vind, altså ut mot Gandsfjorden.

Venteliste

De siste par åra har vi hatt stor interesse for å få båtplass; tildeling av båtplasser til de som står på venteliste skjer i løpet av mai måned hvert år.

Du må være medlem for å stå på venteliste for båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass). Medlemskap koster 350 kr per år.

Ventelista er for fast båtplass. Plassen disponeres så lenge den er i aktiv bruk. Denne kan ikke framleies, og én person kan ikke ha mer enn én båtplass.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land). Vi har ikke venteliste for leieplass; i praksis har vi få eller ingen leieplasser, og styret tildeler disse ved forespørsel når noe er ledig.

Per 22. november 2021 er det 36 personer på venteliste for fast båtplass. Lengst ventetid er 563 dager, med ei median ventetid på 200 dager. Slik pågangen er for tida tror vi det er realistisk at du må stå på venteliste i minst ett år for å få tildelt båtplass. Sjekk gjerne situasjonen på denne sida, ettersom vi oppdaterer informasjon om venteliste fortløpende.

Vi har fortsatt god kapasitet for vinteropplag på land.

Reparasjon av kaianlegg og bunnfeste

Reparasjon av kaianlegget blir utført så snart dette er drøfta og vedtatt av årsmøtet, som vi planlegger å holde tidlig vinter 2022. Både kaikant og bunnfeste for båt vil bli utbedra. Båtforeninga vil også overta ansvar for bunnfeste; nye feste med tau og fortøyningsbøye vil bli lagt ut. Kaianlegget etter reparasjon og utbedring vil se ut omtrent som nå, men med bedre og sikrere utstyr både med hensyn til brygge og båtfester.

Vi bygger også ei båtrampe for sjøsetting av båt på tilhenger. Det er god plass for parkering av bil og tilhenger etter sjøsetting. Vi vil også ha kapasitet for permanent parkering av båt på tilhenger for de som ønsker det.

Utbedringa av kaianlegget vil trolig ikke gi flere båtplasser. Alle medlemmer med båtplass som betaler innskuddet beholder sin båtplass, men det vil trolig bli ny nummerering og noe justering av plassering av båter litt avhengig av type båt.

Utbedring av kai og nye sjøfeste blir finansiert ved at medlemmer med fast båtplass betaler et innskudd; se detaljert informasjon om dette her.

Kontaktperson

Kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (‭975 91 832‬) om du har spørsmål.