Båtplasser og værforhold

Vi har om lag 20 båtplasser - noen ved kai (innsida av Hetlandskaien), men de fleste i form av båtfeste med fortøyningsbøye og landfeste. Båtfeste kan brukes store deler av året, men vi anbefaler ikke bruk fra november til mars på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretningen i vår båthavn er sør-øst).

Vanndybden ved brygge for båtfeste er i overkant av én meter på det lågeste; det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter ti meter fra brygga.

Mange lurer på hvorfor vi ikke har flytebrygger, men uten molo eller solide bølgebrytere vil flytebrygger ikke kunne motstå vind og vær.

Dersom du har båt med stort vindfang i form av overbygg eller rigg kan det også være lurt å fortøye båten med baugen mot sjø og vind, altså ut mot Gandsfjorden.

Hva vi tilbyr

Det ikke er tilgang til landstrøm når båten er fortøyd.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under 8 meter som ikke stikker djupere enn 1,7 meter. For tida er båteier ansvarlig for eget sjøfeste.

Venteliste

De siste par åra har vi hatt stor interesse for å få båtplass; tildeling av båtplasser til de som står på venteliste skjer i løpet av mai måned hvert år.

Du må være medlem for å stå på venteliste for båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass). Medlemskap koster 350 kr per år.

Ventelista er for fast båtplass. Plassen disponeres så lenge den er i aktiv bruk. Denne kan ikke framleies, og én person kan ikke ha mer enn én båtplass.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land). Vi har ikke venteliste for leieplass; i praksis har vi få eller ingen leieplasser, og styret tildeler disse ved forespørsel når noe er ledig. Du bør være medlem for leie av båtplass.

Per 22. mai 2022 er det 25 personer på venteliste for fast båtplass. Lengst ventetid er ca. 430 dager, med ei median ventetid på ca. 300 dager. Slik pågangen er for tida tror vi det er realistisk at du må stå på venteliste mer enn ett år for å få tildelt båtplass. Sjekk gjerne situasjonen på denne sida, ettersom vi oppdaterer informasjon om venteliste fortløpende.

Vi har fortsatt god kapasitet for vinteropplag på land.

Reparasjon av kaianlegg og bunnfeste

Reparasjon av kaianlegget er utsatt inntil videre, i påvente av en helhetlig kommunal plan for sjøkanten innover mot sentrum.

Kontaktperson

Kontakt havnesjef Sigurd Karlsen (‭975 91 832‬) om du har spørsmål.