Våre båtplasser

Vi har 22 båtplasser. Tre av dem er langsmed kai (innsida av Hetlandskaien); de andre er båtplasser med landfeste, moring og moringsbøye.

Vanndybden ved brygge for båtfeste er i overkant av én meter på det lågeste.  Det skrår nokså bratt utover, med dybde over fire meter bare få meter fra brygga.

Mange lurer på hvorfor vi ikke har flytebrygger, men uten molo eller solide bølgebrytere vil flytebrygger ikke kunne motstå vær og vind.

Det ikke er tilgang til landstrøm for båter fortøyd i båtfeste.

Værforhold

Båtplass med moring kan brukes store deler av året, men ikke fra november til mars, på grunn av vindforholda (den mest kritiske vindretninga i vår båthavn er sør-øst).  I denne perioden skal alle båter på land; om du ønsker vinterplass på sjø er det mye ledig i mange båthavner (inkludert i Stavanger Motorbåtforening).

Dersom du har båt med stort vindfang i form av overbygg eller rigg, kan det også være lurt å fortøye båten med baugen mot sjø og vind.

I sommerhalvåret er det oftest vind fra vest og nord; de verste høst- og vinterstormene kommer ofte fra sør-øst.

Årsavgift for kalenderåret for båtplass betales 1. januar hvert år; manglende betaling medfører tap av rett til båtplass.

Fortøyningsmetode

De aller fleste av våre båtplasser er i form av moring, moringsbøye og landfeste.

Hillevåg båtforening er ansvarlig for landfeste, og  har fra og med 2023 overtatt utsetting og vedlikehold av sjøfeste (moring og bøye). 

Nye landfeste i galvanisert stål ble støpt inn i brygga sommeren 2022. Nye sjøfeste er lagt ned våren 2023.

Båtfeste egner seg best for motor- og seilbåter under åtte meters lengde som ikke stikker djupere enn 1,7 meter. 

Venteliste for fast båtplass

Vi har stor interesse for å få fast båtplass. Tildeling av båtplasser til ventelistemedlemmer skjer hvert år i januar. og vanligvis blir det tildelt en del båtplasser hvert år.

Vi forventer at de som har blitt tildelt båtplass har båt, slik at båtplassen er i aktiv bruk samme år som tildeling skjer. Viss du ikke bruker tildelt båtplass skal den tilbakeføres til båtforeninga. Båtplassen kan ikke framleies av medlem, men kan i visse tilfelle leies ut av styret. Én person kan ikke disponere mer enn én båtplass.

Du må være medlem for å stå på venteliste for fast båtplass (du søker om dette på Havneweb samtidig som du søker om båtplass). Medlemskap  for ventelistemedlemmer koster 300 kr per år.

Ventelistemedlemmer må hvert år i desember bekrefte om de fortsatt vil stå på venteliste i kommende år. Viss båtforeninga ikke mottar slik bekreftelse fører det til fjerning fra ventelista. Blir du sletta fra ventelista kan du sette deg opp på nytt, men opparbeida ansiennitet går tapt.

Havneweb (se rød boks nede på sida) registrerer venteliste for fast plass (og vinteropplag på land).  

Tildeling av ledige båtfeste til ventelistemedlemmer blei gjort i januar 2023, og per 17. september 2023 er det 12 personer på venteliste for fast båtplass. Lengst ventetid er ca. ni måneder. I løpet av året vil det bli flere på venteliste, og vi tror det er realistisk at du må vente om lag ett år for å få tildelt båtplass. Sjekk gjerne informasjon om ventetid på denne sida, ettersom vi oppdaterer informasjon om venteliste fortløpende.

Leieplasser

Hvert år kan det være noen ledige plasser for utleie. Disse blir tilbudt ventelistemedlemmer fortløpende. Medlemmer på venteliste mister ikke sin ventelisteplass ved leie av båtplass.

Reparasjon av kaianlegg

Reparasjon av kaianlegget er utsatt inntil videre, i påvente av en helhetlig kommunal plan for sjøkanten innover mot sentrum. 

Kontaktpersoner

Kontakt havnesjef Erik Klepsvik (982 13 705) om du har spørsmål om båtplass.